Sekcja skałkowo-narciarska

Tutaj opiszemy prace sekcji.