Sekcja muzyczna

Celem naszej sekcji jest opracowanie nowego śpiewnika, a w dalszej perspektywie jego wydanie i rozpropagowanie w kręgach naszej chorągwi i ZHR. Postanowiliśmy skupić się na tym jednym zadaniu, ponieważ problem niedopasowania śpiewników do repertuaru był już od dłuższego czasu poruszany w naszym środowisku, a pomimo tego nie udało się jeszcze podjąć udanej próby rozwiązania tej kwestii. Wierzymy, że tym razem nasz wspólny wysiłek zaowocuje.