Sekcja motoryzacyjna

Głównym celem naszej sekcji jest konserwacja i użytkowanie naszego UAZa. Nie jest to łatwe zadanie i choć brak nam doświadczenia, to nadrabiamy entuzjazmem. Duże zasługi miał też zakład naprawczy w Wysogotowie, który specjalizuje się w pojazdach tego typu. Nasz mechaniczny kawalerzysta służy nam co roku na obozie, a czasami także w czasie roku jako atrakcja na grze lub środek transportu po podpoznańskich lasach (ewentualnie szachtach).

PROWADZĄCY SEKCJĘ

Filip Walkowiak HO

 

DZIAŁANIA SEKCJI

listopad
Terenowa jazda UAZem. Trening umiejętności prowadzenia samochodu w terenie leśnym.
Drobne prace remontowe – naprawa licznika.

***

październik
Wyjaśnienie spraw związanych z dokumentacją UAZa.
Terenowa jazda UAZem – dwie edycje. Trening umiejętności prowadzenia samochodu w terenie leśnym.
Drobne prace remontowe.

***

sierpień – wrzesień
Zawieszenie działań sekcji.

***

lipiec
Obsługa obozu. UAZ był wykorzystywany przy organizacji złożonych gier terenowych.
Sporadycznie korzystała z niego obsługa zaopatrzeniowa obozu.