Patrol żeglarski

Patrol żeglarski zrzesza posiadaczy fanów wypadów na łódki, zarówno tych z patentem jak i bez. Oprócz wyjazdów organizowanych we własny gronie zdarza nam się też brać na pokład harcerzy z innych drużyn, podczas zbiórek hufca i innych podobnych wydarzeń.