2 Results for tag: żeglarstwo

Zwiad przed obozem

Dwa dni temu, w czwartek, miał miejsce zwiad przed obozem. Odwiedzić proponowane miejsca obozowe wybrali się wraz ze mną Janek jako przedstawiciel 32. i Hubert jako przedstawiciel 15. Większość czasu spędziliśmy w samochodzie, jako że zrobiliśmy tego dnia ponad 400 km. Odwiedziliśmy ostatecznie dwa nadleśnictwa, co możliwe było z uwagi na obecność w obrębie tych nadleśnictw sporych jezior. Zależy nam bowiem w tym roku na rozwijaniu się i wprowadzeniu nowego elementu na naszym obozie - własnych łódek na których moglibyśmy trenować żeglarstwo i które służyłyby nam jako świetny środek transportu przy zwiadach w dalsze rejony naszego lasu.... More


Zakończenie sezonu żeglarskiego

Dzisiaj drużyna wędrownicza na zaproszenie sekcji żeglarskiej wybrała się na żaglówki. Wędrownicy pływają już od rana, ale koło południa na miejscu pojawił się kurs zastępowych I Poznańskiego Hufca Harcerzy. Po obiedzie - pieczonych kiełbaskach rozpoczną się zajęcia kursowe przeplatane żeglowa... More