1 result for tag: wiersz

Raut Patriotyczny

Dzisiaj po Mszy św. wieczornej odbył się pod kościołem raut patriotyczny. Na chwilę mogliśmy przysiąść przy herbacie i wypiekach harcerek, by wspólnie pośpiewać dobrze znane nam pieśni. Największą jednak atrakcja wieczoru były solowe wystąpienia i recytacja wierszy w wykonaniu dwóch wędrowników. Wszystko musiało się podobać bo było żywiołowe. Swoją obecnością zaszczycił nas podharcmistrz Marian Osada. Aby oddać tę atmosferę jaka panowała w kościelnych podziemiach wstawiamy zdjęcie Bartka, który tak recytował "Redutę Ordona", że nawet fotony nie mogły trzymać linii!... More