Składki harcerskie

 1.CZYM SĄ SKŁADKI?

Nasza drużyna należy do Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, który jest organizacją pożytku publicznego. Oznacza to, że nie zarabiamy sami na siebie, ale utrzymujemy się z datków sponsorów, z 1% odpisanego od podatku itp. Członkowie ZHR, a więc i osoby należące do naszej drużyny płacą również składki. Mają one wyznaczać pewną pulę pieniędzy przeznaczoną na finansowanie naszej działalności, która w przeciwieństwie do wyżej wymienionych form pozyskiwania pieniędzy, jest pewniejsza. Składki nie są wysokie – wynoszą tylko 8.50 zł na miesiąc (tj. 102 zł za rok). Z tych 8.50 zł, 1 zł przeznaczona jest na ubezpieczenie członków drużyny, 1.65 zł na działalność ZHR, a 5.85 zł na działalność naszej drużyny. Jak widać, większość tych pieniędzy zostaje w naszej drużynie i służy nam – jej członkom.

2. DLACZEGO WARTO PŁACIĆ SKŁADKI?

Drużyna musi zapłacić składki, żeby mogła pojechać na obóz. Jest to ważne, ponieważ od tego uzależnione jest dofinansowanie obozu, dzięki któremu jest on tańszy. Dlatego ważne jest sprawne zapłacenie składek. Gdy wykładamy pieniądze na zapłacenie należnej kwoty za składki, brakuje tych pieniędzy w naszej drużynie, na czym sami tracimy. Ze wszystkiego musimy się rozliczać.

3. JAKI SYSTEM WPŁACANIA PRZYJMUJEMY W NASZEJ DRUŻYNIE?

Składki za cały rok wynoszą 102 zł. Można wpłacić tą kwotę za cały rok z góry. Jeżeli jednak ktoś wolałby ją rozbić proponujemy podział na miesiące I-VIII (68 zł) i IX-XII (34 zł). Pierwsza część jest potrzebna do organizacji obozu, druga do rozliczenia rocznego. Pierwszą część należałoby wpłacić do końca kwietnia, drugą do końca września. Unikamy zbierania składek co miesiąc, ponieważ są to niewielkie sumy, a wymagają większego zaangażowania obu stron.

4. JAK MOŻNA WPŁACIĆ SŁADKI?

Składki można wpłacać na konto drużyny. Należy przede wszystkim pamiętać o tym, by zawsze podać imię i nazwisko syna, za jaki okres Państwo wpłacają, oraz przeznaczenie wpłaty. Warto też poinformować o dokonaniu takiej wpłaty drużynowego.

Tytuł przelewu(przykład):
Składka programowa – składka harcerska I-XII 2015 Jan Kowalski 

Dane naszego rachunku
Rachunek odbiorcy: 59 1090 1476 0000 0001 2276 5728
Nazwa odbiorcy: 15 PDH Ingonyama im. R. Traugutta, ul. Ostatnia 14, 60-102 Poznań.

 

5. DODATKOWE PYTANIA.

W przypadku wątpliwości można skontaktować się z drużynowym (druzynowy@ingonyama.pl).