Rachunek bankowy – zuchy

Dane rachunku 15 Poznańskiej Gromady Zuchowej “Ingonyama” im. Romualda Traugutta
Rachunek odbiorcy: 78 1090 1476 0000 0001 2284 3277
Nazwa odbiorcy: 15 POZNAŃSKA GROMADA ZUCHÓW “RYCERZE OKRĄGŁEGO STOŁU, ul. Ostatnia 14, 60-102 Poznań.