Rachunek bankowy – harcerze

Dane rachunku 15 Poznańskiej Drużyny Harcerzy “Ingonyama” im. Romualda Traugutta
Rachunek odbiorcy: 59 1090 1476 0000 0001 2276 5728
Nazwa odbiorcy: 15 PDH Ingonyama im. R. Traugutta, ul. Ostatnia 14, 60-102 Poznań.