Kontakt z nami

Najłatwiej skontaktować się z naszymi drużynowymi używając poczty elektronicznej.
Wodzem gromady zuchowej jest pwd. Piotr Ceranek HO
Wodzem drużyny harcerskiej jest Hubert Staszek HO
Drużynowym drużyny wędrowniczej jest pwd. Jakub Sobieski HO