HOPR

SKŁAD

Przy naszej drużynie działa patrol HOPRu o numerze WP-00012, powołany 02 VI 2005 r. przez Komendanta HOPRU w Wielkopolsce pwd. Bartosza Firlika HR. W jego skład wchodzą aktualnie:
Patrolowy dh Jakub Sobieski HO (po kursie instruktorskim HOPRu);  dh hm. Marcin Wrzos, HR; dh Adam Kaczmarek, ćwik; dh Adam Mikołajczak, ćwik;
W zasadzie prawie wszystkie osoby z naszej drużynie po osiągnięciu 15 lat wzięły udział w kursie HOPRu.

OSIĄGNIĘCIA

W 2009 roku podczas ogólnopolskich manewrów HOPR Jakub Sobieski zajął 3 miejsce w rankingu indywidualnym.
W 2008 roku patrol, którego należeli Adam Mikołajczak i Jakub Sobieski zajął 1 miejsce w ogólnopolskich manewrach HOPR w Płocku.

WYPOSAŻENIE

Na wyposażeniu naszego patrolu są: apteczki osobiste, kamizelki HOPRu, apteczka główna drużyny z pełnym wyposażeniem (30 L), nosze wojskowe (3 szt.), apteczki osobiste z zstawem do oddychania usta – usta, usztywniacze złamań, w tym kręgosłupa i deska ortopedyczna homologowana dla uszkodzeń kręgosłupa. Pracujemy nad pozyskaniem manekina do prowadzenia samodzielnych zajęć z pomocy przedmedycznej (teraz pożyczamy go z Okręgu HOPRu).

ZADANIA

Nasz patrol bierze udział w manewrach HOPRu i kursach dokształcajacych. Zabezpiecza medycznie drużynę podczas biwaków i obozów. Pojawiamy się także na różnych imprezach masowych np. festynie parafialnym, Lednicy.

ZAŁOŻENIA

Cel wychowawczy, załozenia HOPRu

Nadrzędnym celem działania HOPR jest wzbogacenie i zintensyfikowanie harcerskiego oddziaływania wychowawczego. Chodzi o ukształtowanie aktywnej obywatelskiej postawy wypływającej z ideału Służby Bogu, Polsce i Bliźnim oraz nacechowanej troską o dobro wspólne i dobro współobywateli.

Cel praktyczny

Jak wszystkie elementy programu harcerskiego, zadania HOPR są mocno osadzone we współczesnych realiach Państwa Polskiego i wynikają z bieżących potrzeb społecznych. Dlatego realizacja celu wychowawczego przekłada się na konkretne zadania, wynikające z nakazu służby społecznej, które mają przynieść realne pożytki społeczne; w tym przypadku, w dziedzinie bezpieczeństwa publicznego.