Tomasz Ceranek

profileimage

Członek Komendy Chorągwi. Były drużynowy 15 Poznańskiej Drużyny Harcerzy „Ingonyama” im. R. Traugutta – pełnił tę funkcję w latach 2006-2011. Były Komendant Wielkopolskiej Chorągwi Harcerzy ZHR. Instruktorem jest od 2007 roku.

Do drużyny przyszedł w roku 2000, w rok po przystąpieniu do gromady zuchowej. Należał do zastępów Rysi i Jastrzębi, a co ciekawe, nigdy nie był przybocznym. Jako drużynowy doprowadził do powstania 6 zastępów i znacznego powiększenia liczebności drużyny. Jego dwa główne osiągnięcia jako drużynowego to wygrana w Operacji Wolność – konkursie organizowanym dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego, pana Marka Woźniaka z okazji 90. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego, a także zdobycie wraz z drużyną miana Drużyny Rzeczypospolitej. Drużyna Rzeczypospolitej to najlepsza drużyna w Organizacji Harcerzy, którą wyłania się w czasie trzydniowego turnieju drużyn puszczańskich (najlepszych w chorągwiach). Jedno i drugie to oczywiście zasługa wszystkich, którzy walczyli o zwycięstwo i tych, którzy nam w tym czasie pomagali w prowadzeniu drużyny.

To jego nigdy nieopracowany kompleksowo zbiór zasad prowadzenia drużyny określono niegdyś jako „planizm utopijny”.

Jako komendant chorągwi był pomysłodawcą i twórcą legendarnej gry „Zakonspiruj Poznań”.

Dzisiaj Tomasz wspomaga drużynę w mniejszych przedsięwzięciach i wspiera innych instruktorów w ich służbie. Bywa opiekunem ich prób na stopnie.

Prywatnie Tomasz jest prawnikiem i filozofem (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu). Interesuje się teorią prawa. Pracuje w kancelarii radców prawnych i adwokatów jako aplikant radcowski. Lubi Internet i interesuje się technologiami internetowymi szczególnie w aspekcie prawnym i wizualnym. Robi zdjęcia na kliszy, bo traktuje to jako świetną zabawę.