Bartosz Górski

profileimage

Przyboczny 15 Poznańskiej Gromady Zuchów „Rycerze Okrągłego Stołu”. Członek Kręgu Harcerstwa Starszego „Abantu”. Instruktor od 2013 roku. Od 2014 roku pełni funkcję sekretarza I Poznańskiego Hufca Harcerzy „Warta”.

Do 15 PDH „Ingonyama” przyszedł w 2006 roku i dołączył do zastępu Rysi. Od 2008 roku był zastępowym Orłów. W 2010 roku został przybocznym w gromadzie zuchów. W 2015 roku pełnił funkcję zastępcy komendanta Harcerskiej Służby Lednica.

Prywatnie student chemii na Uniwersytecie Warszawskim. Interesuje się łącznością, jest aktywnym krótkofalowcem.