Konstytucja wędrowników

Działania:

– Podstawową formą pracy drużyny jest praca w sekcjach
   (szczegóły w osobnym punkcie)
 

– Co miesiąc ogólnodrużynowe spotkanie podsumowujące pracę sekcji
(wymagana obecność co najmniej jednego przedstawiciela każdej z sekcji)
 

– Raz na pół roku spotkanie w sprawie organizacji obozu/zimowiska
(wymagana obecność wszystkich)
 

– Okazjonalne akcje drużyny/hufca/chorągwi przeprowadzane odgórnie
(wymagana obecność wszystkich)

 

Sekcje:

– Spotkania przynajmniej raz w miesiącu (nie wliczając współpracy przez internet itp.)
– Uczestnictwo w sekcji jest zaliczone, jeżeli ma się przynajmniej 75% obecności
– Sekcja powinna posiadać przynajmniej ramowy plan pracy i aktualna listę obecności na spotkaniach, do wglądu na wszystkich spotkaniach podsumowujących
– Każda sekcja posiada osobę prowadzącą odpowiedzialną za podział i prowadzenie pracy

 

Przynależność do drużyny:

– Uczestnictwo w przynajmniej dwóch sekcjach
– Obecność na przynajmniej 75% spotkań i zbiórek (wliczane są akcje odgórne i spotkania sekcji)