Finanse

Poniżej przedstawiamy wszystkie informacje, które dotyczą spraw finansowych wszystkich drużyn.

Rachunek Bankowy

 • Zuchy
  Wpłat dokonujemy na konto: 38 1090 1476 0000 0001 4394 0139
  Dane odbiorcy: 15 PGZ Rycerze Okrągłego Stołu, ul. Ostatnia 14, 60-102 Poznań
 • Harcerze
  Wpłat dokonujemy na konto: 59 1090 1476 0000 0001 2276 5728
  Dane odbiorcy: 15 PDH Ingonyama im. R. Traugutta, ul. Ostatnia 14, 60-102 Poznań
 • Wędrownicy
  Wpłat dokonujemy na konto: 06 1090 1476 0000 0001 2276 4063
  Dane odbiorcy: 15 PDW Imvubu im. R. Traugutta, ul. Ostatnia 14, 60-102 Poznań
Składki

Składki płaci każdy członek każdej drużyny w wysokości 16 zł za miesiąc. Składki należy wpłacać na konto właściwej drużyny. Domyślnie składki zbiera się kwartalnie (48zł), natomiast jeśli to możliwe prosimy o wpłacanie składek z góry na cały rok (192zł).

 • Zuchy
  Konto: 38 1090 1476 0000 0001 4394 0139
  Dane odbiorcy: 15 PGZ Rycerze Okrągłego Stołu, ul. Ostatnia 14, 60-102 Poznań
  Tytuł przelewu: składka programowa, imię i nazwisko zucha
 • Harcerze
  Konto: 59 1090 1476 0000 0001 2276 5728
  Dane odbiorcy: 15 PDH Ingonyama im. R. Traugutta, ul. Ostatnia 14, 60-102 Poznań
  Tytuł przelewu: Składka programowa, Imię i Nazwisko harcerza, (okres za jaki płacona jest składka np. kw. III, mies. I-IV, rok)
 • Wędrownicy
  Konto: 06 1090 1476 0000 0001 2276 4063
  Dane odbiorcy: 15 PDW Imvubu im. R. Traugutta, ul. Ostatnia 14, 60-102 Poznań
  Tytuł przelewu: składka programowa, imię i nazwisko wędrownika
1% podatku na naszą działalność

Przekazanie 1% z podatku to coraz popularniejsza forma wspierania działalności organizacji pożytku publicznego. My jesteśmy taką organizacją i na nasze drużyny można przekazywać 1% swojego podatku.

Aby tego dokonać należy w odpowiedniej rubryce formularza PIT „Wiosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)” wpisać numer KRS 0000057720 a w części “Informacje uzupełniające” w pozycji cel szczegółowy 1% wpisać Kod Jednostki, dla której chcecie Państwo przekazać darowiznę.

Nasze kody to:
dla 15 Poznańska Gromada Zuchów “Rycerze Okrągłego Stołu” – WLP 059
dla 15 Poznańska Drużyna Harcerzy “Ingonyama” im. R. Traugutta – WLP 107
dla 15 Poznańska Drużyna Wędrowników “Imvubu” im. R. Traugutta – WLP 221

Dlaczego płacimy składki członkowskie?

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej jest stowarzyszeniem i zgodnie z Ustawą Prawo o stowarzyszeniach z dn. 7 kwietnia 1989 r. (Dz. U. z 2001 r., Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) i na podstawie Statutu ZHR, każdy członek naszej Organizacji zobowiązany jest do opłacania składek członkowskich. Są to środki przeznaczone na funkcjonowanie Związku, a nie opłata za przynależność do ZHR.

Wysokość składki członkowskiej w ZHR ustala każdego roku Rada Naczelna. Określa ona również, jaka część składki przeznaczona jest na funkcjonowanie Władz Naczelnych, a jaka zostaje w Okręgu i przeznaczona jest na jego pracę. Zarządy Okręgów, jeśli uznają to za konieczne, mogą podnieść tę część składki, która pozostaje w Okręgu.

Na co idą nasze składki?

Składki członkowskie przeznaczone są na funkcjonowanie całego ZHR. Każdy Okręg ustala kwotę składek, jaką powinien zebrać, a następnie oblicza kwotę jaką powinien odprowadzić do Naczelnictwa na funkcjonowanie Władz Naczelnych.

Środki pozyskiwane ze składek, wpłat na ubezpieczenie NNW i procent z wpływów z wpłat obozowych to finanse przeznaczone na pracę Okręgu, a nie pracę Zarządu Okręgu. Są to środki, którymi Zarząd ma zarządzać i gospodarnie wydawać na nasze wspólne potrzeby, czyli między innymi na utrzymanie siedziby, z której wszyscy, czyli obie Chorągwie, korzystamy (odbywają się tutaj spotkania Komisji Instruktorskich, kapituł, hufców, zajęcia kursów od zastępowych po podharcmistrzowskie, szkolenia przedobozowe, spotkania drużyn itd.). Środki finansowe, którymi przyszło nam zarządzać przeznaczane są również na utrzymanie leśniczówki w Maciejewie, na opłacenie pracy księgowej i pracownika biura, zakup środków czystości czy artykułów papierniczych itd.

Darowizna

Można przekazać nam darowiznę i odpisać ją później od podstawy opodatkowania. Możesz zatem wesprzeć nas oszczędzając nawet przy tym trochę pieniędzy.

Dokładnie opisujemy to tutaj