Zgłoszenie obozu do KO

Dzisiaj zgłosiliśmy obóz w Kuratorium Oświaty. Spełniliśmy zatem warunki dotyczące terminu, które były konieczne do spełnienia by ubiegać się o dofinansowanie obozu. More

Dokumenty obozowe

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami obozowymi. Każdy harcerz jadący na obóz musi mieć wypełnioną kartę obozową. Termin oddawania kart został w tym roku wyznaczony na 31 kwietnia. KARTA OBOZOWA Wiele informacji na temat obozu znajduje się w informatorze obozowym (jego pierwszej wersji). INFORMATOR ... More

Zwiad przed obozem

Dzisiaj odbył się zwiad przed obozem. Wybrali się na niego Tomasz i Łukasz. Odwiedzili miejsce, w którym rozstawimy swoje namioty, spotkali się z leśniczym, pojawili się w nadleśnictwie, gdzie podpisali stosowne dokumenty, w komendzie straży pożarnej, gdzie uzyskali opinię dot. planu ochrony przeciwpoż... More

Odprawa komendantów obozów

Dzisiaj na Wzgórzu św. Wojciecha odbyła sie odprawa komendantów obozów. Poza tymi ostatnimi byli na niej kwatermistrzowie. Nasze środowisko organizuje 2 obozy, dlatego też pojawili się na niej od nas o. Marcin, Stachu, Filip i Tomasz. Poświęcili oni 3 godziny na to, by dobrze orientować się w ... More

Miejsce obozowe

Znamy już prawdopodobne miejsce obozowe. Będzie do południowy kraniec Jeziora Remierzewo. Najbliżej położoną miejscowością są Dziki, znajdujące się na drugim krańcu tego rynnowego jeziora. Większą miejscowością jest Borne Sulinowo, do którego będziemy mieć 11 kilometrów.   More

Termin obozu

Określony został już termin letniego obozu naszych drużyn. Wyjedziemy 9 lipca, a z powrotem będziemy 31 lipca. Są to więc 23 dni obozu. Wybieramy się dwoma szczepami. Pojedzie z nami 5 PŻDH oraz Czwórki. Komendantem obozu będzie phm. Tomasz Ceranek HR. Wszelkie dalsze informacje dotyczące obozu, a od ... More