Najlepsi w drużynie, czyli punktacja za 2019/2020

Najlepsi w drużynie

10 października odbyła się zbiórka drużyny, na której ogłoszone zostały wyniki punktacji za cały zeszły rok.
Punktacja dotyczy zarówno pracy śródrocznej, jak i obozowej, dzieląc się na dwie kategorie: zastępową i indywidualną.
Przypominamy, że rok harcerski trwa od września do sierpnia, dlatego punktacja jest wynikiem rywalizacji w 2019 i 2020 roku :)

Kuba i Izaak zdobyli dokładnie taką samą liczbę punktów, zajmując ex aequo 1 miejsce w p. indywidualnej.


- ćw.Jakub Wojt i Izaak Prager

W punktacji indywidualnej wszyscy harcerze rywalizowali ze sobą starając się zdobywać punkty poprzez wykonywanie harcy, poprawne umundurowanie, umiejętności techniczno-harcerskie i wiele innych.


Zwycięzcą punktacji zastępów zostały Rysie!


- Zastęp Rysie, w składzie obozowym

Punktacja zastepowa to wypadkowa bardzo wielu czynników. Wchodzi w nią praca zastępowego, zbiórki, wszelkie akcje, wyniki na grach i turniejach, duch zastępu i duch walki, frekwencyjność oraz wiele wiele innych. Punkty zdobywa się w ciągu roku jak i na obozie, dlatego punktacja roczna to suma pracy śródrocznej i obozowej.

 

Gratulujemy zwycięzcom!