Wpłaty na kolonię

Drodzy rodzice,

po wielu wyczekiwanych tygodniach, w końcu mamy kolonijny nr konta bankowego! ?

Numer: 65 1090 1476 0000 0001 3447 3132
Tytuł: składka programowa, kolonia zuchowa, imię i nazwisko dziecka

Termin wpłat całości – do końca miesiąca!

Przypominamy, że więcej informacji o kolonii, w wydarzeniu Kolonia Zuchowa ?