Serce dla Lwowa

W ostatni weekend komendą drużyny harcerzy oraz wędrownikami braliśmy udział w zbiórce na akcję “Serce dla Lwowa”. Można było nas spotkać w Piotrze i Pawle przy ul. Malwowej. Od lat wspieramy Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, które jest głównym organizatorem. Już za 2 tygodnie instruktorzy z naszego środowiska wybierają się do Lwowa, wioząc dary dla polaków mieszkających na kresach.

Zachęcamy do wspierania akcji. Więcej informacji można znaleźć tutaj.

Przekaż darowiznę (4 pozycja od góry)