30.04 – brak zbiórki. Terminy kolejnych

Informuję, że dnia 30.04 w związku z majówką zbiórka zuchowa się nie odbędzie.

Dodatkowo w dniach 7.05 oraz 14.05 wyjątkowo godzina zbiórki ulegnie zmianie na 9.30-11.00. Te spotkania prowadzić będzie druh Piotr. Od 21.05 wracamy do normalnej aktywności 13.30 -15.00.

Przypominam również, że do 30 kwietnia osoby jadące na kolonię muszą wpłacić I ratę oraz oddać karty kolonijne. Z racji braku zbiórki, karty zanosimy do druha Michała. (proszę osoby, które nie znają adresu o kontakt telefoniczny albo sms).