Składki związkowe za 2016 rok

Jak co roku nasza drużyna musi opłacić składki związkowe. Pieniądze te są przeznaczane na ubezpieczenie harcerzy oraz pracę drużyny. Składki płaci każdy członek każdej drużyny w wysokości 8,50 zł za miesiąc, więc za cały rok są to 102 zł. Prosimy również o uregulowanie zaległości za rok 2015. Informacje dot. zaległości z poprzednich lat można uzyskać u zastępowych lub skontaktować się mailowo z drużynowym.

Dane do przelewu 15PDH “Ingonyama”
Konto: 59 1090 1476 0000 0001 2276 5728
Dane odbiorcy: 15 PDH Ingonyama im. R. Traugutta, ul. Ostatnia 14, 60-102 Poznań
Tytuł przelewu: składka programowa, imię i nazwisko harcerza