Przypomnienie o obowiązku płacenia składek

Przypominamy o wpłacaniu zaległych składek za rok 2015 oraz składek za rok 2016 w wysokości 8,50 zł za miesiąc.

Składki należy wpłacać na konto drużyny: 59 1090 1476 0000 0001 2276 5728
Dane odbiorcy: 15 PDH Ingonyama im. R. Traugutta, ul. Ostatnia 14, 60-102 Poznań
Tytuł przelewu: składka programowa, imię i nazwisko harcerza

Informacje o wysokości składek można uzyskać u zastępowych, przybocznych i drużynowego (e-mail: druzynowy@ingonyama.pl)

Z pieniędzy przeznaczanych na składki jest opłacane ubezpieczenie. Za te pieniądze również kupujemy nowy sprzęt, kupujemy materiały programowe oraz konserwujemy stary sprzęt.