Zbiórka zuchowa 28 VI

Zbiórka zuchowa w dniu 28 VI nie odbędzie się.