Sprzątanie Szacht

Wczoraj harcerze i wędrownicy wzięli udział w ogólnoosiedlowej akcji sprzątania Szacht. Wraz z ochotnikami spotkali się rano o godzinie 9.00 z przedstawicielami rady osiedla, którzy wyposażyli wszystkich w odpowiednie ekwipunek. Efektem kilkugodzinnej batalii ze śmieciami była sterta worków wypełnionych najróżniejszymi odpadami, choć prym zdecydowanie wiodły szklane butelki, które niestety w ogromnych ilościach zalegały okoliczne zarośla. Oczywiście wysprzątanie całych Szacht wymagałoby znacznie więcej czasu, ale jest to pierwszy krok w stronę czystej zieleni.