Zbiórka zuchowa 22 II

W sobotę 22go lutego zbiórka zuchowa odbędzie się w mieście. Zaczynamy o 9:30 na pętli na Górczynie, kończymy o 11:45 w tym samym miejscu. Prosimy o zabranie dwóch biletów piętnastominutowych.

Tego samego dnia o 18:00 odbędzie się świecznisko szczepu z okazji dnia myśli braterskiej w Szkole Podstawowej nr 4 przy ulicy Rawickiej. Skończy się ono około godziny 20:00. Serdecznie zapraszamy na nie wszystkich zuchów.