Kilka ważnych informacji

W najbliższą sobotę (2.XI) nie ma zbiórki zuchowej.

Za dwa tygodnie (9.XI) odbędzie się gra hufca, spotykamy się o 12.00 na pl. Adama Mickiewicza. Zakończy się ona o 14.45 w tym samym miejscu.