Rozładunek sprzętu 14.08 i 16.08

 W środę 14.08 ok. godziny 17 przyjedzie pod magazyn TIR ze sprzętem obozowym. Proszę wszystkich harcerzy o przybycie na rozładunek sprzętu. Ubiór roboczy.

A w piątek 16.08 od godziny 8.00 rozpocznie się konserwacja i naprawa sprzętu drużyny, na którą również proszę harcerzy o przybycie.