Informator oraz karta obozowa

W załączniku umieszczamy do pobrania tegoroczny informator obozowy oraz kartę uczestnika obozu. W informatorze znajduje się telegraficzny skrót najważniejszych informacji dotyczących obozu. Kartę uczestnika należy wypełnić i oddać drużynowemu do dnia 8 maja 2013 roku.

Dodatkowo zamieszczamy wzory wniosków o dofinansowanie wyjazdu na obóz oraz na przełożenie terminów płatności. Oba te wnioski prosimy składać także do drużynowych obu drużyn.