Spotkanie sekcji łącznosciowej

Wczoraj odbyło się kolejne spotkanie sekcji łącznościowej. Tym razem omawialiśmy nasze krótko i długo terminowe plany, w pierwszym rzędzie składanie zgłoszeń na egzamin krótkofalarski. Przyjrzeliśmy się tez bliżej naszym możliwościom w kwestii pozyskania sprzętu, ponieważ zaczęliśmy już zbierać fundusze na radiostacje sekcji. Rozważyliśmy opcję organizacji klubu oraz radiostacji okolicznościowej na tegorocznych obozach, jak również skomentowaliśmy działanie naszego związku na polu łączności amatorskiej. W skrócie podsumowaliśmy nasza dotychczasową działalność i trzeba przyznać, że z nadzieją patrzymy w przyszłość.