Kampania 1%

Jak co roku chcemy zachęcić wszystkich, aby przy rozliczeniu podatkowym przekazali 1%, który można odliczyć na organizację pożytku publicznego, właśnie na naszą drużynę. Jest to tylko jeden dopisek przy wypełnianiu PIT-u, a dla nasze działalności nawet najmniejsze pieniądze są niezwykle przydatne. W dalszej części tego wpisu znajdują się porady, jak przekazać nam 1% podatku.

WAŻNE!
Pozna wpisaniem numeru KRS
0000057720 trzeba również podać w informacjach uzupełniających w rubryce "cel szczegółowy 1%" numer naszej jednostki, czyli "WLP 107" lub "WLP 059". W przeciwnym wypadku pieniądze nie trafią do naszej drużyny!

Jak przekazać 1%?

W odpowiedniej rubryce formularza PIT „Wiosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)” prosimy  wpisać: Numer KRS: 0000057720
W odpowiedniej rubryce zeznania podatkowego prosimy wpisać wysokość darowizny czyli wartość 1% podatku. 

Przykład:

 

1% podatku mogą przekazać osoby rozliczające się na formularzach PIT 28, 36,36L, 37, 38 i 39.

Wyliczonej kwoty 1% podatku prosimy nie wpłacać na konto ZHR, należy ją tylko zadeklarować.

W części “Informacje uzupełniające” w pozycji cel szczegółowy 1% prosimy wpisać Kod Jednostki, dla której chcecie Państwo przekazać darowiznę. Nasze kody to:
dla 15 Poznańska Drużyna Harcerzy "Ingonyama" im. R. Traugutta  – WLP 107
dla 15 Poznańska Gromada Zuchów "Rycerze Okrągłego Stołu" – WLP 059
  

Przykład:

Pole to w poszczególnych wzorach formularza PIT ma numer:

PIT 28 – poz. 127
PIT 36 – poz. 304
PIT 36L – poz. 107
PIT 37 – poz. 125
PIT 38 – poz. 60
PIT 39 – poz. 53

Prosimy o zaznaczenie pola  ”Wyrażam zgodę”, umożliwi nam to przesłanie podziękowania i  potwierdzenia otrzymania  1% podatku.