Zakończenie sezonu żeglarskiego

Dzisiaj drużyna wędrownicza na zaproszenie sekcji żeglarskiej wybrała się na żaglówki. Wędrownicy pływają już od rana, ale koło południa na miejscu pojawił się kurs zastępowych I Poznańskiego Hufca Harcerzy. Po obiedzie – pieczonych kiełbaskach rozpoczną się zajęcia kursowe przeplatane żeglowaniem. Na miejsce zjadą się też instruktorzy z komendy hufca, by przeprowadzić Radę Hufca. Pogoda jest wymarzona do tego, aby tak aktywnie spędzić ten dzień!