Stopnie

Na ostatniej Komisji Instruktorsiej, swoją próbę przewodnikowską rozpoczął Bartek Górski, a na kapitule Harcerza Orlego swoje próby rozpoczęli Maksymilian Satel oraz Hubert Staszek. Życzymy im wytrwałości, oraz hartu ducha aby ich próby przebiegły pomyślnie i mogły zostać jak najszybciej ukończone.