Wręczenie sztandaru

W zeszłą niedzielę odbyło się wręczenie sztandaru naszej drużynie. Na Mszy Świętej o godzinie 11.00 ksiądz Proboszcz  poświęcił sztandar, a Komendant Chorągwi wręczył go naszemu pocztu sztandarowemu. Po mszy miał miejsce apel hufca wraz z rozkazem hufcowego w którym zakończył On akcję sztandarową drużyny, oraz przedstawiciel kombatantów wręczył naszej drużynie dyplom. Następnie odbyła się bieg na orientację w którym wzięło udział 5 ekip. Pierwsze miejsce zajął zastęp Jastrzębi, gratulujemy świetnego wyniku. Dziękujemy wszystkim osobom które przyczyniły się do zorganizowania i prowadzenia akcji sztandarowej zakończonej niedzielnym wręczeniem