Rachunek obozowy

UWAGA! ZOSTAŁO ZAŁOŻONE KONTO OBOZOWE DRUŻYNYZE WZGLĘDÓW FORMALNYCH – WYMÓG ZARZĄDU OKRĘGU. PROSZĘ NIE KORZYSTAĆ ZE STAREGO PRZY WPŁATACH OBOZOWYCH, ALE KOLEJNYCH WPŁAT DOKONYWAĆ JUŻ NA TEN WPISANY PONIŻEJ.

Nr rachunku: 89 1090 1476 0000 0001 1910 5475
Nazwa odbiorcy: Poznański Szczep ZHR ŻAGIEW, ul. Ostatnia 14, 60-102 Poznań.
Z tytułu: "Składka programowa – obóz 2012 rok, <imię i nazwisko dziecka>"

Bardzo ważne jest określenie przelewu jako "składki programowej". Jeżeli będzie opisany jako "wpłata", "opłata" itp., to będziemy zmuszeni dokonać zwrotu i trzeba będzie robić przelew raz jeszcze.