Wpłaty na obóz 2012

W związku z tym, że przedłuża się zakładanie nowego rachunku przy wpłatach będziemy korzystać z rachunku 15 PDH. 
Wpłat można dokonywać na rachunek bankowy:

UWAGA! NR RACHUNKU ULEGŁ ZMIANIE 25 MAJA. PROSZĘ NIE KORZYSTAĆ ZE STAREGO, ALE KOLEJNYCH WPŁAT DOKONYWAĆ JUŻ NA TEN WPISANY PONIŻEJ.

Nr rachunku: 89 1090 1476 0000 0001 1910 5475
Nazwa odbiorcy: Poznański Szczep ZHR ŻAGIEW, ul. Ostatnia 14, 60-102 Poznań.
Z tytułu: "Składka programowa – obóz 2012 rok, <imię i nazwisko dziecka>"

Bardzo ważne jest określenie przelewu jako "składki programowej". Jeżeli będzie opisany jako "wpłata", "opłata" itp., to będziemy zmuszeni dokonać zwrotu i trzeba będzie robić przelew raz jeszcze.

Prosimy o wpłacenie pierwszej raty w wysokości 300zł do dnia 15 maja.