Zwiad przed obozem

Dzisiaj odbył się zwiad przed obozem. Wybrali się na niego Tomasz i Łukasz. Odwiedzili miejsce, w którym rozstawimy swoje namioty, spotkali się z leśniczym, pojawili się w nadleśnictwie, gdzie podpisali stosowne dokumenty, w komendzie straży pożarnej, gdzie uzyskali opinię dot. planu ochrony przeciwpożarowej, a wreszcie u lekarza i w sanepidzie.