Zgłoszenie obozu do KO

Dzisiaj zgłosiliśmy obóz w Kuratorium Oświaty. Spełniliśmy zatem warunki dotyczące terminu, które były konieczne do spełnienia by ubiegać się o dofinansowanie obozu.