Dokumenty obozowe

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami obozowymi. Każdy harcerz jadący na obóz musi mieć wypełnioną kartę obozową. Termin oddawania kart został w tym roku wyznaczony na 31 kwietnia.

KARTA OBOZOWA

Wiele informacji na temat obozu znajduje się w informatorze obozowym (jego pierwszej wersji).

INFORMATOR OBOZOWY 2012

Osoby, które mogą mieć kłopot ze spełnieniem wymagań dotyczących finansowania obozu, proszone są o wypełnienie odpowiednich wniosków i złożenie ich u drużynowego wraz z kartami obozowymi do 31 kwietnia.

WNIOSEK O PRZEŁOŻENIE TERMINU PŁATNOŚCI

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE OBOZU