Dzień Myśli Braterskiej

Dziś Dzień Myśli Braterskiej. Pamiętajmy o wszystkich naszych braciach i siostrach w harcerstwie i skautingu! W imieniu drużyny składam wszystkim harcerkom, harcerzom, wędrowniczkom, wędrownikom, zuchmistrzom i zuchom oraz wszystkim w harcerstwie powodzenia na życiowym szlaku. Czerpania radości i satysfakcji z harcerstwa, spełnienia w pracy z drużynami/gromadami, żeby każdy sukces przynosił jak najwięcej sił i satysfakcji, oraz żeby tych sukcesów było jak najwięcej. Czuwajmy!