Spotkanie formacyjne – O aktualności misji

Już za tydzień odbędzie się kolejne spotkanie formacyjne z cyklu "Na tropie wiary" opartych o nauczanie Jana Pawła II. Serdecznie zapraszamy chętnych pragnących poszerzać swoją wiedzę i rozwijać się w wierze. Spotkanie odbędzie się tradycyjnie w poniedziałek, 19 XII o godzinie 19.00 w harcówce pod kościołem oblatów przy ulicy Ostatniej 14.

 Tematem następnego spotkania będzie: O aktualności misji, dialogu z religiami, chrześcijaństwie w krajach Trzeciego Świata i inkulturacji przez pryzmat encykliki Redemptoris Missio – prowadzi Bartosz Górski ćw.

Zapowiedzi: (9 I) Centisimus Annus – pwd. Weronika Stawinska sam. (23 I) Veritatis Splendor – prowadzi Filip Walkowiak HO (6 II) Evangielium Vitae – O. hm. Marcin Wrzos HR (5 III) Ut Unum Sin – Piotr Ceranek ćwik (19 III)Fides Et Ratio – prowadzi Stanisław Niziński ćwik (2 IV) Ecclesia De Eucharistia – prowadzi Jan Niziński ćwik

Odbyło się:(7 XI) Moralność, sumienie, a Duch Święty, Encyklika Dominum et Vivificantem jako refleksyjne rozważania o roli Ducha Świętego w życiu Kościoła oraz poszukiwanie odpowiedzi na pytanie czym jest moralność, sumienie, dobro i zło. Prowadził Jarosław Jeleniewicz. (12 IX) Kościół, Bóg, Współczesny człowiek. Encyklika Redemptor Hominis jako pokłosie współczesnych teologii ameryki łacińskiej (min. teologia wyzwolenia, teologie feministyczne) – prowadził o. hm. Marcin Wrzos HR; (26 IX) – Człowiek, praca, państwo, społeczeństwo w roku 2011. Encyklika Laborem Exercens jako pole dyskusji nad znaczeniem pracy, państwa, społeczeństwa oraz polemiki z ideologią socjalistyczną i kapitalizmem – prowadził Filip Walkowiak HO. (10 X) Sprawiedliwość, czy miłosierdzie? – encyklika Dives in Misericordia jako odpowiedź na pytanie czym jest miłosierdzie i czy współczesny świat go potrzebuje. – prowadził o. hm. Marcin Wrzos. (24 X) Od Cyryla i Metodego do misji Trzeciego Świata – dyskusja o historii misji wśród Słowian, potrzebie ewangelizacji misyjnej oraz o szeroko pojętej inkulturacji na podstawie encykliki Slavorum Apostoli – prowadził Piotr jr Ceranek ćw. (21 XI) Wspólna matka wszystkich chrześcijan. Encyklika Redemptoris Mater jako rozważania o roli Maryi oraz jej kultu w życiu Kościoła – prowadziła Sandra Sękowska. (5 XII) O społecznej trosce Kościoła, czyli dyskusja poświęcona encyklice Sollicitudo rei socialis oraz relacji i roli Kościoła względem społeczeństwa. Prowadziła Weronika Stawińska sam.

 Spotkania te mają formę intelektualnej przygody/dyskusji ze wstępem i podsumowaniem eksperta w danej dziedzinie, dlatego ważne jest, aby zapoznać się wcześniej z treścią encykliki bądź też chociażby z jej streszczeniem. Wszystkie encykliki JPII w wersji elektronicznej można znaleźć pod tym linkiem. Serdecznie zapraszamy!

Filip Walkowiak HO – koordynator projektu – filip.walkowiak@ingonyama.pl – zapodaj swoją obecność, materiały zostaną przekazane Ci mailem. Czas trwania ok. 1-1,5 h.

hm. Marcin Wrzos HR – opiekun