93. rocznica Powstania Wielkopolskiego

Już 93 lata minęły od zbrojnego wystąpienia mieszkańców Wielkopolski przeciwko państwu niemieckiemu. Jedyne polskie, zwycięskie powstanie rozpoczęło się 27 grudnia 1918 r. Bezpośrednią przyczyną był przyjazd do Poznania wielkiego polityka i pianisty- Ignacego Paderewskiego. Wygłosił on przemówienie w Hotelu Bazar, które doprowadziło do manifestacji patriotycznej. Taki obrót wydarzeń sprowokował Niemców. Walki rozpoczęły się o godzinie 17 przed Prezydium Policji. Pierwszą ofiarą powstania padł Franciszek Ratajczak. Początkowo dowódcą został kapitan Stanisław Taczak, który już 8 stycznia 1919r. przekazał władzę generałowi Dowbór-Muśnickiemu. Walki trwały aż do 28 czerwca 1919 r. Doszło wtedy do podpisania traktatu wersalskiego, na mocy którego Wielkopolska została włączona do terytorium Polski. Dziś nie żyje już żaden powstaniec. To na nas spoczywa obowiązek upamiętnienia tamtych wydarzeń. Pamiętajmy o bohaterach!