Rocznica wybuchu II wojny światowej

1 września 1939 rozpoczął się atak III Rzeszy na II RP i tym samym zapoczątkował II wojnę światową. Wcześniej ofiarą Niemiec stały się Austria i Czechosłowacja. Pamiętajmy dzisiaj szczególnie o harcerzach, którzy podjęli się obrony swojej ojczyzny. Mieli oni odwagę w całości pójść za swoimi ideałami.