Zlot stulecia – dokumenty i wpłaty

Osoby, które uczestniczą w zlocie proszone są o uregulowanie płatności za uczestnictwo (100 zł). Również jak najprędzej powinniście skompletować dokumenty (wszystko mogą wypełnić rodzice/opiekunowie) i dostarczyć je do drużynowego (o ile to możliwe i jeśli zdążycie, weźcie je na obóz):

Karta uczestnika zlotu