Zbiórka kwatermistrzowska

Jutro (tj. w sobotę) odbędzie się przed obozowa zbiórka kwatermistrzowska. Spotykamy się wszyscy o 9.30 pod kościołem przy ul. Ostatniej. Ubierzcie się w ubrania robocze.