Wpłaty na obóz

Niekiedy podawaliśmy koniec czerwca jako datę dokonania ostatecznej zapłaty za obóz. Jednak ze względu na wcześniejszy wyjazd naszego kwatermistrza Marka trzeba opłacić obóz do 20 czerwca. Prosimy, aby data ta nie została przekroczona, ponieważ w znacznym stopniu utrudni to nam formalne zatwierdzenie obozu.