Beatyfikacja Jana Pawła II

Dziś beatyfikacja Jana Pawła II – wielkiego Polaka. Powiedział On kiedys do harcerzy ZHRu: „Dzisiejszemu światu potrzeba czytelnego świadectwa wiary, nadziei i miłości. Potrzebuje go zwłaszcza młodzież, której przypadnie żyć w trzecim tysiącleciu. Organizacja harcerska, zachowując ideał, który przyświecał założycielom, wychowuje młodzież w duchu tradycji chrześcijańskich i narodowych, wdraża do podejmowania odpowiedzialnych zadań, uczy poszanowania całego dzieła stworzenia, a nade wszystko godności każdego człowieka. Hasło „Czuwaj” przypomina o potrzebie bacznego rozróżnienia prawdy od fałszu, dobra rzeczywistego od złudnych pozorów. Wśród wielu błędnych tropów trzeba umieć odnaleźć ślady Chrystusa i pójść za Nim. Wtedy jak śpiewacie w jednej z pieśni harcerskich wasza pogoda i jasny wzrok rozjaśni ludziom mrok i innym szczęście da harcerska dola radosna” (JPII 30 VIII 1996 r.).

Niech zatem beatyfikacja wielkiego Polaka Jana Pawła II prowadzi nas do dumy z bycia harcerzem, polakiem, chrześcijaninem, do poszukiwania prawdy, do kroczenia drogami Chrystusa oraz zgłębiania w pokorze nauczania papieskiego, które niech będzie dla nas azymutem na harcerskich drogach XXI wieku. Dziękuję