Zatwierdzenie wypoczynku w kuratorium

Otrzymałem dzisiaj listel z Kuratorium Oświaty, że nasze zgłoszenie wypoczynku zostało przyjęte a obóz zarejestrowany.