Inżynier Marek

W dniu dzisiejszym, nasz kwatermistrz obozowy i nie tylko, Marek Niedziałkowski HO obronił pracę inżynierską i został na Politechnice Poznańskiej inżynierem bezpieczeństwa. Gratulujemy.