Zlot 100lecia harcerstwa

W tym roku odbędzie się zlot 100lecia harcerstwa. Zaczyna się 22 VIII, a kończy 29 VIII 2011 r. w Krakowie. Na zlot na pewno wybierają się zastępowi w zastępie Sępów razem z Tomkiem. W naszej drużynie formułujemy jednak też drugi skład, który będzie się nazywał zastępem zlotowym. Ten zastęp uda się na zlot razem z Jakubem i może do niego należeć każdy harcerz z drużyny. Ilość miejsc jest jednak ograniczona! Przy przyjmowaniu do zastępu pierwszeństwo mają Ci harcerze, którzy mają więcej punktów w punktacji indywidualnej. Czas na zgłoszenia do mnie, lub do Kuby macie do 17 stycznia!