64. rocznica wyroku na donosicielu UB

Dnia 23 I 1947 r., za przynależność do wrogiej organizacji oraz donosy do UB, dh Jan Zdzisław Stachowiak, wykonany w godzinach wieczornych, najprawdopodobniej wyrok śmierci, przez dhów Zbigniewa Kosmowskiego i Bogdana Dybizbańskiego, we współdziałaniu z dhami Leszkiem Stanisławem Kempińskim i Markiem Harkiewiczem – wszyscy 15 PDH. Ówczesna 15 PDH współdziałała z oddziałami Wielkopolskiej AK, a o tym współdziałaniu dh Jan donosił do UB. W wyniku pokazowego procesu, który trwał jeden dzień, tydzień po zabóstwie 30 I 1947 r., zakończył się skazaniem na śmierć Z. Kosmowskiego, B. Dybizbańskiego, M. Harkiewicza, a karę dożywotniego więzienia otrzymał S. Kępiński. Dwaj pierwsi zostali straceni.

 

W związku z tymi wydarzeniami 28 I 1947 r., Naczelnik ZHP hm. Roman Kierzkowski HR wydaje rozkaz w którym napisano:

1. Skreślam raz na zawsze z imienia i liczby 15 Poznańską Drużynę Harcerską z listy Drużyn Związku;

2. Zarządzam żałobę ogólną Chorągwi Wielkopolskiej na okres trzech tygodni przez założenie krepy na krzyże harcerskie;

3. Zwalniam z funkcji hufcowego 4 hufca harcerzy w Poznaniu;

4. Zawieszam cały skład Wielkopolskiej Chorągwi Harcerzy.

 

Po dzień dzisiejszy wiele drużyn o tradycji mocno patriotycznej, w tym 15 PDH, nadal jest objęta w ZHP zakazem reaktywacji, nikt tego rozkazu nie odwołał. Te wszystkie wydarzenia miały zapewne wpływ na likwidacje Gimnazjum św. Marii Magdaleny w Poznaniu jak i ZHP w roku 1950 r. Wyrok sądowy z 30 I 1947 r., został unieważniony przez Sąd Wojewódzki w Poznaniu 24 I 1994 r.